Wat is Reiki?

Wat is Reiki? 

De term Reiki komt uit de Japanse woorden “Rei”  en “Ki”. “Rei” betekend Universele en “Ki” staat voor levensenergie.  Deze universele levensenergie is overal om ons heen en is aanwezig in alles wat leeft. Het is de essentiële energie waaruit wij bestaan.

Het is een methode waarbij gewerkt wordt met het sturen van deze universele energie. We zijn in staat om bij onze geboorte deze energie vrij op te nemen en door te geven. Reiki is een geneeswijze die al eeuwen oud is en die iedereen bewust kan leren toepassen. Het zorgt ervoor dat tekorten aan  energie in ons lichaam worden opgelost zodat de natuurlijke balans werd wordt hersteld.

Waar Reiki stroomt, wordt datgene wat ziekte veroorzaakt of herstel in de weg staat opgelost. Door handoplegging op pijnlijke plekken kunnen we de pijn uit die zones verminderen. De behandeling kan door iedereen anders ervaren worden. De ene voelt de energie als warmte of trillingen, de ander ziet de energie in kleuren en weer een ander merkt hier weinig van maar geeft zich over aan het vertrouwen.

Bij Holistische praktijk Manipura kun je terecht voor een fysieke behandeling of voor een behandeling op afstand.

Reiki behandeling hoofdpositie

Meer informatie over Reiki.