Holistische therapie

De naam holisme staat voor ‘geheel’ en is afgeleid van het Griekse Holos. Een holistische visie betekent dat je alles als één geheel ziet. Holisme gaat er vanuit dat alles met elkaar in verbinding staat.

Als holistisch therapeut kijk ik naar jou als geheel, jij als mens bestaat uit een fysiek lichaam, je zielgeestgevoelens en gedachten. Bedenk maar eens wat er gebeurt als je een stressvolle dag hebt gehad. Behalve dat je gedachte niet positief is, voel je ook dat je gespannen schouders hebt, ben je geïrriteerd, heb je hoofdpijn of ben je uitgeput. Je bent niet meer in balans. 

Tijdens de therapiesessie gaan we ervoor zorgen dat je weer op alle niveaus in balans komt. Mijn werkwijze is per persoon verschillend en zal altijd afgestemd zijn op wat jij nodig hebt. Tijdens een sessie werk ik met verschillende technieken zoals: Reiki, coaching, klankschalen, visualisaties, innerlijk kind werk, MIR methode en inzichtkaarten. 

60 minuten: € 60,-.

Holistische therapie.. Verder kijken dan het symptoom 

“Autopech”

Een auto heeft verschillende controlelampjes op het dashboard, die alleen maar gaan branden als de een of andere belangrijke functie van de auto niet meer functioneert zoals het moet. Wanneer tijdens een autorit zo’n lampje gaat branden, vinden wij dat allesbehalve leuk.

Dit signaal is voor eens een aanmaning om te stoppen. Maar ondanks alle rationele verontrustingen zou het dom zijn boos te worden op het lampje; tenslotte gaf het ons informatie over een proces, dat wij anders niet zo snel hadden waargenomen, omdat het voor ons in een “onzichtbaar’ bereik ligt. Dus brengt het branden van het lampje ons tot het initiatief een monteur erbij te halen met het doel, dat na zijn tussenkomst het lampje niet meer gaat branden en wij rustig kunnen verder rijden. Maar wij zouden erg boos zijn, als de monteur dit doel bereikte door alleen maar het controlelampje te resetten. Weliswaar brandt het dan niet meer, en dat wilden wij ook, maar de weg die tot dit resultaat leidt, is voor ons toch te simpel.

Wij denken dat het zinniger is om het opflikkeren van het lampje overbodig te maken, in plaats van het te verhinderen dat te doen. Maar dan zou men wel zijn blik van het lampje moeten afwenden en richten op het daarachter liggende gebied om te kunnen ontdekken, wat er eigenlijk niet in orde is. Het lampje wilde door te gaan branden slechts ergens op wijzen, en aanleiding zijn dat wij ons iets zouden gaan afvragen. Wat in dit voorbeeld het controlelampje was, is in dit betoog het symptoom.

Wat er zich ook in ons lichaam als symptoom zichtbaar maakt, is de zichtbare uitdrukking van een onzichtbaar proces en zou door zijn signaalfunctie de door ons tot dan gevolgde weg willen onderbreken, erop wijzen dat er iets niet in orde is en ons ertoe brengen om ons zelf vragen te stellen. Ook hier is het dom boos te zijn op het symptoom en eenvoudigweg absurd het symptoom te willen uitschakelen, door het te verhinderen zich te uiten. Het symptoom mag niet verhinderd maar moet overbodig gemaakt worden. Om dat te bereiken moet men natuurlijk ook hier zijn blik van het symptoom afwenden en dieper kijken.

En dat is wat ik doe tijdens een holistische therapie sessie ♥.

Bron: De zin van ziek zijn ~ Thorwald Dethlefsen & Rüdiger Dahlke Technieken holistische therapie